Huch EnTEC

Siedziba: ul. Wronia 45/175 00-870 Warszawa
NIP: 5272625018
Regon: 142324416
Zarząd: Askaniusz Bagrowski

Firma jest zarejestrowana w: KRS 0000355009